lekarz Beata KasprowiczDr n. med. Beata Kasprowicz

Ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2006).
Dotychczas pracowałam w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Ortopedycznym  LORO w Świebodzinie (2009-2014), Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze (2012-2014) oraz Oddziale Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli (2014-2015). Od 2012 roku do 2019 roku pracowałam w  Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci do lat 7 przy SOSW w Świebodzinie, prowadzącym terapie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa oraz innymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.
Prowadzę kursy, szkolenia i wykłady.

Zajmuję się:

 • Wykonywaniem badań USG stawów biodrowych noworodków i niemowląt
 • Terapią przykurczy mięśni przywodzicieli uda / ograniczonego odwiedzenia w stawach biodrowych u niemowląt
 • Oceną neurorozwoju wcześniaków, noworodków i niemowląt
 • Oceną rozwoju psycho – ruchowego niemowląt i małych dzieci
 • Diagnozowaniem przyczyn opóźnień rozwoju psycho – ruchowego oraz zaburzeń rozwoju niemowląt i dzieci
 • Wspomaganiem rozwoju i rehabilitacją niemowląt z:
  • zaburzeniem ośrodkowej koordynacji nerwowej
  • zaburzeniem napięcia mięśniowego (wzmożone napięcie mięśniowe; obniżone napięcie mięśniowe)
  • asymetriami ułożeniowymi
  • okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego
  • kręczem szyi
  • wrodzonymi wadami stóp
 • Wspomaganiem rozwoju i rehabilitacją niemowląt z Zespołem Downa
 • Nauczaniem rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju prawidłowej pielęgnacji oraz ćwiczeń terapeutycznych
 • Diagnostyką i terapią wad stóp u niemowląt
 • Diagnostyką i leczeniem wad stóp, wad stawów kolanowych (koślawość kolan; szpotawość kolan) oraz zaburzeń chodu u dzieci
 • Diagnostyką i terapią chodu na palcach
 • Diagnostyką i leczeniem wad postawy (m.in.: odstające łopatki, asymetria łopatek, plecy okrągłe) oraz skrzywień kręgosłupa i skolioz u dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zdobywałam odbywając staże w:

 • University of Pisa – Department of Developmental Neuroscience: Unit of Developmental and Neuro-rehabilitation – Infant Neurology Section – SMILE Reserch Lab – Ośrodku Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Pizie, Włochy, IV-V 2017
 • The Johns Hopkins Hospital/Kennedy Krieger Institute – Ośrodku Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Baltimore, USA, XI 2013 – I 2014
 • Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza Szpitala w Bydgoszczy, IX-X 2014
 • Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, VI 2013 -VII 2013
 • Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, X 2012 – XI 2012

Ukończyłam kursy:

 • „Gorset oczami fizjoterapeuty”, Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław, 2024
 • Szkolenie z zakresu przeprowadzania badań aparaturą FreeMed Posture – Kompletny system do oceny chodu, równowagi, stóp i postawy ciała, V 2021
 • „Plagiocephaly: Assessment and Treatment of Infants and Toddlers” – Plagiocefalia (skośnogłowie, zespół spłaszczonej główki): Diagnostyka i leczenie u niemowląt i dzieci, live webinar, USA, 2021
 • Eduweek – cykl webinariów z zakresu terapii dzieci i dorosłych, Fundacja „Promyk Słońca”, 10-16 V 2021
 • „Torticollis: Assessment and Treatment of Infants and Children” – Kręcz szyi: Diagnostyka i leczenie u niemowląt i dzieci, live webinar, USA, 2021
 • Schroth PT: Effect on curve progression in idiopathic scoliosis (Terapia skolioz według Schroth: wpływ na progresję skrzywienia w skoliozach idiopatycznych), SOSORT – Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz, Webinar, 2021
 • „Trudne dziecko – diagnostyka, terapia i wspieranie rozwoju. Podejście interdyscyplinarne”, Fundacja „Promyk Słońca”, 2021
 • Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercise (PSSE) for Growing Children with Idiopathic Scoliosis or Hyperkyphosis (Specyficzna Fizjoterapia Skolioz dla dorastających dzieci ze skoliozą idiopatyczną lub hiperkifozą), SOSORT – Międzynarodowe Towarzystw Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz, Webinar, 2021
 • „Therapeutic Evaluation and Treatment of Toe Walking (Pediatric Equinus Gait) ” – „Diagnostyka i leczenie chodu na palcach”, Waszyngton, USA, 2019
 • „Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej”, Poznań, 2019
 • „Yoga for Children with Autism and Special Needs”, Ateny, Grecja 2018
 • „Joga w terapii dzieci”, Karma Kids Yoga, Nowy Jork, USA, 2017
 • „Terapia ręki” Mazurskie Centrum Szkoleń, 2017
 • „Diagnostyka ultrasonograficzna noworodka z małą masą urodzeniową” Uniwersytet Medyczny, Klinika Neonatologii, Warszawa, 2014
 • „Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego” Klinika Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, 2014
 • Prechtlʼs Method of Qualitative Assesment of General Movements” – Kurs diagnostyki zaburzeń rozwoju noworodków i niemowląt Metodą Prechtla, Modena, Włochy, 2013
 • „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg  Vojty” Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne „PROMYK SŁOŃCA”  we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Vojty (Internationale Vojty Gesellschaft), Wrocław, 2012
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia” Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Kraków, 2012
 • „Rehabilitacja dzieci ryzyka”, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Katedra Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 2012
 • „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży” Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2012
 • „Wczesna Interwencja” Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjny aCentrum, Warszawa, 2012
 • „Diagnostyka ultrasonograficzna  stawu biodrowego niemowlęcego i dziecięcego ” Centrum Szkoleniowe NAMA MED, Ogrodzieniec, 2011
 • „Badanie ultrasonograficzne  i leczenie niemowlęcego stawu biodrowego wg  Prof. R. Grafa” Sono – Medicus, Zakopane, 2012
 • Instruktor Masażu Shantala Niemowląt – Polska Szkoła Masażu Shantala, Poznań, 2012
 • Doradca Noszenia ClauWi – Szkoła Noszenia ClauWi, Tczew, 2012
 • „Postępowanie objawowe u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej”, Poznań, 2007

Uczestniczyłam w konferencjach/kongresach:

 • SpineWeek 2023 Congress, Melbourne, Australia, 2023
 • IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Forum Praktyków – Pediatria: Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci i młodzieży, Warszawa, 2022
 • The American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine – 76th Annual Meeting, Las Vegas, USA, 2022
 • SOSORT International Congress 2022, (Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz), San Sebastian, 2022
 • 33nd European Academy of Childhood Disability, Annual Meeting, Online Meeting, 2021
 • Konferencja Metody Vojty, Internationale Vojta Gesellschaft i Fundacji „Promyk Słońca”, 2021
 • Konferencja eSOSORT2021 – Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz, Virtual Meeting, 2021
 • 32nd European Academy of Childhood Disability, Annual Meeting, Virtual Meeting, 2020
 • The American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine – 74th Annual Meeting, Virtual Meeting, USA, 2020
 • III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Forum Praktyków – Pediatria: Techniki manualne w fizjoterapii dzieci i młodzieży, Warszawa, 2019
 • The American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine – 73th Annual Meeting, Anaheim, USA, 2019
 • 12th Annual International Congres on Early Onset Scoliosis, Lizbona, Portugalia, 2018
 • IX Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Forum Praktyków – Skoliozy, Warszawa, 2018
 • The American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine – 70th Annual Meeting, Hollywood, Floryda, USA, 2016
 • „International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities” Sztokholm, 2016
 • Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej „NeuroRehabilitacja” Łódź, 2015
 • „7th East European and Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy & Developmental Medicine „From Childhood to Adulthood with Celebral Palsy” Poznań, 2015
 • „XVII Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Neurorehabilitacja” Poznań, 2015
 • „V Forum Neurologii Dziecięcej – Od objawu do rozpoznania w neurologii dziecięcej” Poznań, 2014
 • „Hot Topics in Neonatology” Waszyngton, USA, 2013
 • VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych” Poznań, 2013
 • „IV Forum Neurologii Dziecięcej – Problemy interdyscyplinarne w neurologii dziecięcej” Poznań, 2013
 • Międzynarodowa Konferencja „Leczenie dziecka z autyzmem – najnowsze trendy medyczne” Warszawa, 2013
 • „Dzieci z chorobami rzadkimi: leczenie, rehabilitacja, edukacja” Wrocław, 2013
 • „Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Życie bez bólu” Zgorzelec, 2013
 • „Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastykach stawów” Kostrzyn nad Odrą, 2013
 • „Stwardnienie rozsiane – diagnostyka, kompleksowa rehabilitacja, rokowania” Zielona Góra, 2012
 • V Konferencja schorzenia stawu kolanowego, Łagów Lubuski, 2012
 • „Rehabilitacja w onkologii” Pszczew, 2011
 • „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży” Mierki, 2011
 • III Konferencja edukacyjna czasopism „Medycyna paliatywna w praktyce” oraz „Advances in palliative medicine” zatytułowanej „Postępy medycyny paliatywnej 2009”, Gdańsk, 2009

Publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach: 

 • VII Konferencja „Mikołajkowa” Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, wykład: „Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa u pielęgniarek i położnych”, Zielona Góra, 12.12.2019
 • VI Konferencja „Mikołajkowa” Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, wykład: „Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym” oraz „Opieka nad dzieckiem do 4 roku życia”, Zielona Góra, 06.12.2018
 • Konferencja „Zrozumieć Niepełnosprawność”, wykład „Fakty, mity i nowości w rehabilitacji dzieci” , Collegium Polonicum, Słubice, 02.12.2018
 • V Konferencja „Mikołajkowa” Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, wykład: „Rola położnej i pielęgniarki w rozwoju dziecka w 1 roku życia”, Zielona Góra, 06.12.2017
 • IV Konferencja „Mikołajkowa” Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, wykład: „Symptomy nieprawidłowego rozwoju psycho-ruchowego oraz rozwój stawów biodrowych w pierwszych 6 miesiącach życia”, Zielona Góra, 06.12.2016
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa dla położnych „Dobre ręce polskich położnych w praktyce. Prestiż. Autorytet. Profesjonalizm.” wykład: „Dysplazja stawów biodrowych i zaburzenia neurorozwoju w pierwszych tygodniach życia”, Zielona Góra, 07.10.2016
 • IV SympozjumNaukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej „NeuroRehabilitacja” – wystąpienie: „Dysfunkcja neurogenna pęcherza moczowego: od dzieciństwa do dorosłości”, Łódź, 2015
 • „7th East European and Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy & Developmental Medicine „From Childhood to Adulthood with Celebral Palsy” – członek komitetu organizacyjnego, Poznań, 2015
 • „XVII Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Neurorehabilitacja” – wystąpienie: „Pęcherz neurogenny u dzieci”, Poznań, 2015
 • „Ischaemic stroke caused by the amniotic fluid embolism (AFE) – a case report / Udar niedokrwienny mózgu spowodowany zatorem płynem owodniowym – opis przypadku” B. Kasprowicz, S. Gąsior; Przypadki Medyczne 6/2015 http://przypadkimedyczne.pl/JmsFiles/54/full.pdf
 • „9th International Congress on Celebral Palsy” – Międzynarodowy Kongres Mózgowego Porażenia Dziecięcego – prowadzenie sesji naukowej, Bled (Słowenia), 2013

Jestem członkiem:

 • American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine
 • European Academy of Childhood Disability
 • Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego
 • Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy PTReh
 • Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego